KOŁO MŁODYCH MENEDŻERÓW ZDROWIA

Studenckie Koło Młodych Menadżerów Zdrowia (KMMZ) powstało w 2008 roku na Wydziale Nauko o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Obecnie funkcję opiekuna naukowego koła sprawuje dr Łukasz Fyderek, który jednocześnie nadzoruje działalność koła.
Nasze koło umożliwia rozwój osobisty, poszerzenie wiedzy, zdobycie nowych doświadczeń oraz pozwala na wykazanie się w różnych dziedzinach. Jednocześnie uczymy się pracy w zespole oraz lojalności wobec siebie. Działalność w kole umożliwia także sprawdzenie w praktyce własnych umiejętności menadżerskich. W tym roku akademickim głównym celem KMMZ jest organizacja III Krakowskiej Konferencji Zdrowia Publicznego. Organizacja tego typu przedsięwzięć umożliwia zdobycie cennego doświadczenia, które mamy nadzieję wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

Członkowie KMMZ:

Piotr Trzcionka (były przewodniczący)

Agata Styrc – przewodnicząca

Małgorzata Ćwierz

Mateusz Ożga

Michał Pieczara

Eligiusz Armata

Opiekun naukowy: dr Łukasz Fyderek