REJESTRACJA

—————————————————————————————————————————————-

UWAGA!!!!

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW JESZCZE TRWA!!!!!!!

Termin nadsyłania abstraktów i formularzy zgłoszeniowych mija 21 lutego b.r.

—————————————————————————————————————————————–

cc

cc

Aby zarejestrować swój udział w Konferencji należy pobrać i wypełnić niniejszy formularz rejestracyjny.

Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie formularza na adres kmmzcm@gmail.com oraz wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 60 zł na konto:

42 85890006 0000 0026 1094 0001

Fundacja Zdrowia Publicznego

ul. Wiślisko 1

31-538 Kraków

Termin nadsyłania zgłoszeń:

- uczestnicy bierni – 21 luty 2010 roku,

- uczestnicy aktywni (osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu – prelegenci) – 21 luty 2010 roku.

Opłata konferencyjna uwzględnia: lunch i przerwy kawowe (oba dni), a także atrakcyjne materiały konferencyjne.

Studenci zdrowia publicznego CM UJ są zwolnieni z opłat.