PROGRAM

DZIEŃ 1.

Czwartek, 04.03.2010r

10.00 – 10.40 Oficjalne otwarcie konferencji

 • Prof. dr hab. Jolanta Jaworek, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Prof. dr hab. Beata Tobiasz – Adamczyk, Pełnomocnik Rektora UJ ds. dydaktyki Collegium Medicum
 • Prof. dr hab. Cezary Włodarczyk – Kierownik Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ
 • Dr Christoph Sowada, Wicedyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ

10.40 – 13.45 Zarządzanie i marketing w ochronie zdrowia

 • Jacek Żak, Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie – Specyfika zarządzania w Pogotowiu Ratunkowym
 • Bożena Wojnarowicz- Głuszek, Wydział Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia, Kamsoft – Polski rynek ochrony zdrowia: ewolucja w kierunku długoterminowej profilaktyki
 • Barbara Grzybek- Korgól, Dyrektor ds. Mediów Image Line Communications – Strategie marketingowe oraz PR w jednostkach opieki medycznej

Sesja studencka:

 • Anna Kukielczak, Agnieszka Białek, Natalia Czech – Rola reklamy w ochronie zdrowia
 • Igor Stanek, Julia Stanek – Prawne aspekty reklamy ZOZ i praktyk lekarskich
 • Natalia Czech, Anna Kukielczak, Agnieszka Białek – Pacjent jako konsument usług medycznych
 • Arkadiusz Kwoka – Budowanie lojalności wobec świadczeniodawców- perspektywa pacjentów

12.30 – 12.45 Przerwa kawowa

 • Juan-Nicolás Peña-Sánchez – Physicans’ career satisfaction: a tool and approach in Andalusia, Spain
 • Mateusz Hatys – Techniki motywowania pracowników niższego i średniego szczebla – bo nie samym pieniądzem żyje człowiek
 • Jakub Szymański, Artur Białoszewski – Szkolenie personelu medycznego w zakresie screeningu raka piersi i raka szyjki macicy, finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) w teorii i praktyce
 • Paweł Klikowicz, Marcin Walków, Natasza Klikowicz – Szewc bez butów – (nie)wiedza studentów kierunku zdrowie publiczne na temat transplantacji narządów. Wyniki badania w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu

13.45 – 14.30 Lunch

14.30 – 16.40 Diagnostyka i outsourcing

 • Andrzej Jaromin, Wiceprezes Zarządu iMed24 S.A – Nowe możliwości outsourcingu dzięki technologiom IT
 • Krzysztof Görlich, Prezes Aspen

Sesja studencka:

 • Elżbieta Macełajtis – Outsourcing – blaski i cienie
 • Piotr Trzcionka – Wybrane zagadnienia outsourcingu
 • Krzysztof Łach, Ludwik Odrzywołek, Łukasz Śliwa – Struktura uczuleń pacjentów diagnozowanych w kierunku alergii kontaktowych: porównanie wyników testowania w zależności od składu serii diagnostycznej
 • Marzena Trojańczyk, Dominika Modzelewska, Anna Paczuska, Artur Białoszewski – Analiza metodologii przeprowadzania badania studenckiego „Alergia wśród dzieci 6-7 lat a czynniki środowiskowe”, zrealizowanego w szkołach podstawowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy
 • Urszula Sobolewska, Katarzyna Wijatkowska, Tomasz Szymański, Mateusz Religioni – Analiza wstępna wyników badania „Alergia wśród dzieci w wieku 6- 7 lat a czynniki środowiska” przeprowadzonego w warszawskich szkołach podstawowych

DZIEŃ 2.

Piątek, 05.03.2010r

10.00 – 12.10 Finanse i polityka zdrowotna

 • Prof. dr hab. Cezary WłodarczykKierownik Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ
 • Dr Christoph Sowada, Wicedyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego – (nie)ekonomika zdrowia
 • Mariusz Bajor, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Joanna Szyman, Prezes Scanmed Multimedis Sp z o.o. - Ubezpieczenie – jako narządzie zarządzania ryzykiem majątkowym w zakładzie opieki zdrowotnej

Sesja studencka:

 • Małgorzata Ćwierz – Koszty korzystania z usług zdrowotnych przez pacjentów zagrożonych rozwinięciem cukrzycy typu 2
 • Bernadetta Burkiewicz – Opieka paliatywna w Polsce
 • Eligiusz Armata – Konkurencja (nie)mile widziana. Wykorzystanie mechanizmów rynkowych w polskim systemie ochronie zdrowia
 • Paulina Żurowska – Dializoterapia czy transplantacja nerki? Co jest bardziej korzystne dla NFZ?

12.10 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 14.15 Gospodarka lekiem

 • Katarzyna Pawluczyk BRISTOL MEYERS SQUIBB – Ścieżka dostępności terapii – od rejestracji do refundacji
 • Lek. Med. Tomasz Bochenek, Zakład Gospodarki Lekiem Collegium Medicum UJ

Sesja studencka:

 • Tomasz Burdzik - Badania kliniczne produktów leczniczych w ujęciu prawa
 • Piotr Bulica – Podejmowanie decyzji refundacyjnych w sytuacji niepewności oszacowań wyników analizy oceny technologii medycznych /Fundacja Watch Health Care/
 • Anna Wyderka, Piotr Bulica – Krytyczne podejście do dowodów naukowych (evidence) wykorzystywanych w ocenie technologii medycznych (health technology assesment)
 • Maja Szymeczko, Piotr Bulica – Czy tylko lista Filadelfijska? Kilka słów o błędzie publikacji (publication bias)

14.15 – 15.00 Lunch

15.00 – 16.15 Jakość w ochronie zdrowia

 • Dr Stojgniew Sitko, Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Collegium Medicum UJ

Sesja studencka:

 • Silvia Bermedo Carrasco – Women´s cancer mortality in Chile and socio-demographic factors
 • Mateusz Ożga – Utracona korzyść - koszty bezpośrednie uczestnika programu prewencyjnego związane z jego aktywnością fizyczną
 • Patricia Lima Pereira – Factors associated with self-efficacy In infant care among
 • Janusz Rachwalik – Jakość w ochronie zdrowia – aspekty akredytacji szpitali w Polsce

16.15 Zakończenie konferencji