ABSTRAKTY

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ABSTRAKTU

  • objętość tekstu: 1 strona A4
  • marginesy stron: 2,5cm
  • czcionka: arial 11pkt
  • interlinia: 1,5

Tekst ma podkreślać najistotniejsze punkty poruszone w pracy. Ma być krótkim streszczeniem, nie powtórzeniem pracy! Należy unikać wyrażania własnych opinii, nadmiernego rozwijania ‘tła’ tematu. Powinno się przedstawić jedynie kluczowe dla tematu pojęcia, kończąc zasadniczymi wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej analizy problemu.

moJa. :_*

WYTYCZNE DOTYCZĄCE NAZWY I FORMATU PLIKU

  • nazwa: [Nazwisko i Imię pierwszego autora]_[trzy pierwsze słowa tytułu pracy]_[blok tematyczny].doc
  • format: .doc (plik MS Word)

moJa. :_*

ZALECANY UKŁAD STRONY

Imię i nazwisko

nazwa kierunku studiów

nazwa uczelni, miasto

Tytuł pracy

(blok tematyczny, do którego odnosi się praca >> lista bloków w dziale Program)

  1. zasadniczy cel/-e pracy
  2. krótka charakterystyka tematu
  3. kluczowe wnioski, wynikające z przeprowadzonej analizy tematu

sds

Wytyczne dotyczące abstraktów w formacie PDF.